Nhà xưởng

THI CÔNG MÁI VÒM NHÀ XE
THI CÔNG MÁI VÒM NHÀ XE (10.09.2016)

GIA CÔNG - LẮP ĐẶT KHUNG KÈO THÉP
GIA CÔNG - LẮP ĐẶT KHUNG KÈO THÉP (06.09.2016)

Khung kèo thép là một kỹ thuật xây dựng với khung sườn bằng thép với các kết cấu vuông góc.Khung kèo thép được sử dụng trong các công trình xây dựng nhà thép, hỗ trợ cho nền, mái, vách… Sự...

THI CÔNG NHÀ XƯỞNG DÀI 100M X RỘNG 25
THI CÔNG NHÀ XƯỞNG DÀI 100M X RỘNG 25 (26.07.2016)

THI CÔNG NHÀ XƯỞNG DÀI 100M X RỘNG 25

NHÀ XƯỞNG DÀI 45M X 12M
NHÀ XƯỞNG DÀI 45M X 12M (22.07.2016)

NHÀ XƯỞNG DÀI 45M X 12M

NHÀ XƯỞNG DÀI 100 X RỘNG 27 X CAO 7,5M
NHÀ XƯỞNG DÀI 100 X RỘNG 27 X CAO 7,5M (22.07.2016)

NHÀ XƯỞNG DÀI 100 X RỘNG 27 X CAO 7,5M

NHÀ XƯỞNG DÀI 72M X 25M
NHÀ XƯỞNG DÀI 72M X 25M (22.07.2016)

NHÀ XƯỞNG DÀI 72M X 25M

NHÀ XƯỞNG DÀI 200M X RỘNG 30M
NHÀ XƯỞNG DÀI 200M X RỘNG 30M (22.07.2016)

NHÀ XƯỞNG DÀI 200M X RỘNG 30M

Đối tác của chúng tôi

Hỗ trợ trực tuyến