Tin tức

Phân tích bùn đất tro
xử lý nước thải | công ty môi trường | dịch vụ môi trường | tư vấn môi trường

phân tích bùn, phân tích mẫu

BẢNG PHÂN TÍCH MẪU BÙN, ĐẤT, TRO

TT CHỈ TIÊU PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH
1 Chất hữu cơ TCVN 4050 : 1985
2 Hàm lượng Nitơ tổng TCVN 6498 : 1999
3 Hàm lượng Phospho tổng TCVN 5815 – 2001
4 Hàm lượng sắt(Fe) TCVN 6496 – 1999
5 Hàm lượng thủy ngân (Hg) TCVN 6496 -1999
6 Hàm lượng Asen (As) TCVN 6496 – 1999
7 Hàm lượng Barium ( Ba) TCVN 6496 -1999
8 Hàm lượng thiếc (Sn) TCVN 6496 -1999
9 Hàm lượng B (Borh) TCVN 6496 -1999
10 Hàm lượng Bạc (Ag) TCVN 6496 -1999
11 Hàm lượng nhôm (Al) TCVN và các TC tương ứng
12 Hàm lượng Canxi (Ca) TCVN và các TC tương ứng
13 Hàm lượng Magie (Mg) TCVN và các TC tương ứng
14 Hàm lượng Sb TCVN và các TC tương ứng
15 Hàm lượng chì (Pb) TCVN 6496 – 1996
16 Hàm lượng kẽm (Zn) TCVN 6496 – 1996
17 Hàm lượng đồng(Cu) TCVN 6496 – 1996
18 Hàm lượng Niken ( Ni) TCVN 6496 – 1996
19 Hàm lượng Crom (Cr) TCVN 6496 – 1996
20 Hàm lượng Cobalt ( Co) TCVN 6496 – 1996
21 Hàm lượng Mangan Mn) TCVN 6496 – 1996
22 Định lượng PCB US EPA Method TO-2
23 Độ chua TCVN 4403 – 87
24 pH TCVN 5979 – 2007
25 Dư lượng BVTV gốc Carbamat TK: AOAC 985.23

 

( KTSK 12)

26 Dư lượng DDT GC/MS
27 Tổng dư lượng thuốc BVTV gốc Clo GC/MS
28 Tổng dư lượng thuốc BVTV gốc lân GC/MS
29 Dư lượng thuốc BVTV gốc CUC GC/MS
30 Tồn dư các loại dược phẩm /chất GC/MS, LC/MS/MS
31 Độ dẫn điện Thiết bị chuyên dùng
32 Hàm lượng Natri (Na) TCVN 6496 -1999
33 Hàm lượng Clorua (Cl-) TCVN và các TC tương ứng
34 Phospho hữu cơ TCVN và các TC tương ứng
35 Hàm lượng Cyanua (CN-) TK. TCVN 6181 – 1996
36 Hàm lượng Kali (K2O) TCVN 6496 -1999

Phân tích mẫu có đủ điều kiện đo kiểm

Đảm bảo kết quả kiểm nghiệm đạt độ tin cậy cao
Mẫu phân tích có chứng nhận VILAS

Hãy liên hệ ngay công ty Ensol để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí các vấn đề về môi trường

ENSOL Company
Make Your Life Better
Điện thoại : (84.8) 666 01778

Fax : 08 – 62571067
Hotline : (84) 0906 977 281
Email : infos@ensol.vn
Website : www.ensol.vn I www.ensol.com.vn I www.giaiphapmoitruong.vn

Đối tác của chúng tôi

Hỗ trợ trực tuyến