Tuyển dụng

Bộ  phận Kinh Doanh
Bộ phận Kinh Doanh (07.06.2016)

Giám sát hoạt động sản xuất hàng ngày tại các Xưởng; - Kiểm tra đánh giá chất lượng nguồn nguyên liệu, chất lượng sản phẩm.

Đối tác của chúng tôi

Hỗ trợ trực tuyến